Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου Ιστολόγιο

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Αντικαθίσταται το άρθρο 31 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα...

2023-2024_Δράσεις

———————————————————————————————— 1. Διεξαγωγή Βιωματικών Ποιητικών Εργαστηρίων “Μια χαραμάδα στο κλειστό παράθυρο, να γίνει δύναμη ζωής” – Συνεργασία ΓΕ.Λ Θέρμου, ΓΕ.Λ...

2023-2024_Ενδοσχολική Επιμόρφωση

——————————————————————————————————— 1. Συλλογικός Προγραμματισμός & σύνταξη Σχεδίων Δράσης Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου (28.09.2023). Επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση με κ. Ρηγογιάννη Δημήτριο, Σ.Ε. ΠΕ11...

2023-2024: Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας

Το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου ιδρύθηκε με το υπ’αριθ. 665/13-8-1977 Προεδρικό Διάταγμα, άρχισε να λειτουργεί από το 1977 και στεγάζεται σε...